Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

californialove
4269 5b07 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viameriel meriel
californialove
0646 bbcd 390
Reposted frombeyooonce beyooonce viatedibea tedibea
Sponsored post
feedback2020-admin
californialove
0624 0bd4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea
californialove
6132 daf2 390
Reposted frommaking-love making-love viatedibea tedibea
californialove

April 15 2015

8095 9642 390

floral-flora:

✿✿✿✿

Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viabeeth beeth
californialove
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viabeeth beeth
californialove
6877 a81b 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaikari ikari
7853 a519 390
Reposted fromtwice twice viaanangelforsure anangelforsure

March 21 2015

californialove
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
californialove
3850 e388 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viairiis iriis
californialove
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaVileHopex3 VileHopex3
californialove
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
californialove
3424 363e 390
Reposted fromusual usual viaphilomath philomath

March 20 2015

californialove
3426 8f20 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viatrifle trifle
californialove
9708 6bdd 390
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viastrangeme strangeme
californialove
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viastrangeme strangeme
californialove
Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viatouchthesky touchthesky
californialove
Nie przy­tula się człowieka bez powodu. 
Reposted fromvoty voty viaVileHopex3 VileHopex3
californialove
Najbardziej typowym początkiem schizofrenii jest stopniowe wycofywanie się, zamykanie się w sobie i skupienie na swoim wnętrzu.
— Jolanta Chojnacka-Wójtowicz, lekarz psychiatra
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viastrangeme strangeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...